VD MAQUIRE

Karin Wallin

Bredvid rollen som Maquires VD arbetar Karin operativt med rekrytering på executivenivå, främst företagsledare. Hon är civilekonom och en av Maquires grundare.

Hon har sedan 1990 haft ledarroller med stort personalansvar inom stora tjänsteföretag och varit medlem i flera företagsledningar, såväl i börsbolag som privat ägda. Karin har en god strategisk förmåga och är ofta anlitad av kunder som har organisatoriska utmaningar på ledningsnivå.  Hon har även många års erfarenhet av externt styrelsearbete i börsbolag.

VD JERRIE

Pierre Sander

Pierre är VD för Jerrie som är specialister på att rekrytera specialister. Han är civilekonom med 20 års erfarenhet som revisor, management- och rekryteringskonsult.

Pierre har en bakgrund som affärsområdeschef och senior rekryteringskonsult på ett större bemanningsföretag och har lång erfarenhet av rekrytering på alla nivåer och till de flesta branscher. Genom åren har han skapat ett brett nätverk av kunder och kandidater och har speciellt stor erfarenhet av försäljning och är specialiserad på rekrytering inom ekonomi och IT.  

AFFÄRSOMRÅDESCHEF TIDWELL

Gunilla Thulin

Gunilla är affärsområdeschef för Tidwell, som är specialiserade på att utveckla ledningsgrupper och team. Hon är ICF-diplomerad organisationscoach, diplomerad workshopsledare och har utbildning i samtalsterapi.

Gunilla har lång erfarenhet av att leda och utveckla företag. Hon har över tjugo års erfarenhet som projektledare, VD och delägare i ett medelstort bolag och har stor erfarenhet av arbete med varumärkesstrategier och digital utveckling. Gunilla har arbetat med att utveckla, rekrytera och utvärdera ledare på högsta ledningsnivå och har gedigen erfarenhet av styrelsearbete, både i eget bolag samt i andra som ägare, ordförande och ledamot. Gunilla är certifierad i en mängd olika coach-, ledar- och teamverktyg.