BESÖKSADRESS

GÖTEBORG 
Mässans gata 18 (vån 8) 
412 51 Göteborg, Västra Götalands Län
Telefon: 031-303 30 50

STOCKHOLM 

Klarabergsviadukten 70 
107 24 Stockholm, Stockholms Län
Telefon: 08-580 800 50

VD MAQUIRE

Karin Wallin

Bredvid rollen som Maquires VD arbetar Karin operativt med rekrytering på executivenivå, främst företagsledare. Hon är civilekonom och startade Maquire 2007 tillsammans med Eva Andersson Jensen.

Hon har sedan 1990 haft ledarroller med stort personalansvar inom stora tjänsteföretag och varit medlem i flera företagsledningar, såväl i börsbolag som privat ägda. Karin har en god strategisk förmåga och är ofta anlitad av kunder som har organisatoriska utmaningar på ledningsnivå.  Hon har även många års erfarenhet av externt styrelsearbete i börsbolag.

vVD MAQUIRE

Eva Andersson Jensen

Främst arbetar Eva med Maquires övergripande försäljning och verksamhetsutveckling. Som konsult fokuserar hon på chefsrekrytering och uppdrag inom ledarutveckling. Hon är diplomerad i styrelsearbete och startade Maquire tillsammans med Karin Wallin 2007.

Evas stora fokus är försäljning och ledarskap. Hon har varit försäljningschef, rekryteringschef, affärsområdeschef och regionchef, medlem i regionledningen och drivit eget IT-företag. Hon har erfarenhet av att utveckla kundrelationer och är en uppskattad ledare.

VD JERRIE

Pierre Sander

Pierre är VD för Jerrie som är specialister på att rekrytera specialister. Han är civilekonom med 20 års erfarenhet som revisor, management- och rekryteringskonsult.

Pierre har en bakgrund som affärsområdeschef och senior rekryteringskonsult på ett större bemanningsföretag och har lång erfarenhet av rekrytering på alla nivåer och till de flesta branscher. Genom åren har han skapat ett brett nätverk av kunder och kandidater och har speciellt stor erfarenhet av försäljning och är specialiserad på rekrytering inom ekonomi och IT.  

AFFÄRSOMRÅDESCHEF TIDWELL

Gunilla Thulin

Gunilla är affärsområdeschef för Tidwell, som är specialiserade på att utveckla ledningsgrupper och team. Hon är ICF-diplomerad organisationscoach, diplomerad workshopsledare och har utbildning i samtalsterapi.

Gunilla har lång erfarenhet av att leda och utveckla företag. Hon har över tjugo års erfarenhet som projektledare, VD och delägare i ett medelstort bolag och har stor erfarenhet av arbete med varumärkesstrategier och digital utveckling. Gunilla har arbetat med att utveckla, rekrytera och utvärdera ledare på högsta ledningsnivå och har gedigen erfarenhet av styrelsearbete, både i eget bolag samt i andra som ägare, ordförande och ledamot. Gunilla är certifierad i en mängd olika coach-, ledar- och teamverktyg.